transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Casein Kinase 2 - A Kinase that Inhibits Brown Fat Formation

Författare och institution:
Sven Enerbäck (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
Cell Metabolism, 22 ( 6 ) s. 958-959
ISSN:
1550-4131
E-ISSN:
1932-7420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In adipose tissue, there is a delicate balance between storing and expending energy. In this issue, Shinoda et al. (2015) use phosphoproteomics to identify casein kinase 2 (CK2) as a suppressor of brown adipocyte formation, providing insights into how adipose tissue regulates its composition of white versus brown adipocytes. © 2015 Elsevier Inc.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
Article; brown adipocyte; brown adipose tissue; cell differentiation; cell line; cell proliferation; enzyme activation; enzyme activity; enzyme inhibition; human; lipid composition; non insulin dependent diabetes mellitus; nonhuman; obesity; priority journal; protein phosphorylation; proteomics; regulatory mechanism; white adipocyte; adipocyte; brown adipose tissue; energy metabolism; metabolism
Postens nummer:
243345
Posten skapad:
2016-10-13 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007