transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk of Recurrent Stroke in Patients with Symptomatic Mild (20-49% NASCET) Carotid Artery Stenosis

Författare och institution:
Lena Karlsson (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Elisabeth Kangefjärd (Wallenberglaboratoriet); S. Hermansson (Wallenberglaboratoriet); S Strömberg (Wallenberglaboratoriet); Klas Österberg (Wallenberglaboratoriet); Joakim Nordanstig (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Mikael Ryndel (Wallenberglaboratoriet); K. Gellerman (Wallenberglaboratoriet); Johan Fredén Lindqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Göran M L Bergström (Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 52 ( 3 ) s. 287-294
ISSN:
1078-5884
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objective: The objective of this study was to evaluate the risk of recurrent ischaemic stroke in patients with ultrasound assessed symptomatic mild carotid artery stenosis (20-49% NASCET) treated solely with modern medical treatment. Method: This was a retrospective, observational register cohort study. Three groups of patients were recruited from a database of all carotid Doppler ultrasound examinations performed in the Gothenburg region between 2004 and 2009. Patients with symptomatic mild carotid artery stenosis (n = 162) were compared with patients with asymptomatic carotid artery stenosis (n = 301) of equal degree and a group of patients with surgically (CEA) treated symptomatic moderate or severe carotid artery stenosis (n = 220). Kaplan-Meier estimates and Cox proportional hazard models were used to compare the primary outcome (ipsilateral ischaemic stroke) between groups. Results: After a 3 year follow up, the cumulative incidence of recurrent ipsilateral stroke in patients with symptomatic mild carotid artery stenosis was 7.4%. Patients with symptomatic mild carotid artery stenosis had a substantially increased risk of recurrent ipsilateral stroke compared with asymptomatic patients with equal degree of stenosis (HR 5.5. 95% CI 1.8-17.1; p = .003) as also compared with patients with CEA treated symptomatic moderate or severe stenosis (HR 7.8. 95% CI 1.62-37.8; p = .011). Conclusions: The present study on patients with symptomatic mild carotid artery stenosis, as determined by Doppler ultrasound, shows that there is still a substantial risk of recurrent stroke in this group. (C) 2016 European Society for Vascular Surgery. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Mild, Symptomatic, Carotid artery stenosis, Recurrent stroke, transient ischemic attack, duplex ultrasonography, endarterectomy, moderate, surgery, trial, Surgery, Cardiovascular System & Cardiology
Postens nummer:
243338
Posten skapad:
2016-10-13 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007