transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A staff perspective on older persons' choice and decision-making in eldercare. Preconditions for autonomy and control in everyday life.

Författare och institution:
Anna Dunér (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
23rd Nordic Congress of Gerontology, 19-22 June, Tampere, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
243218
Posten skapad:
2016-10-11 16:15
Posten ändrad:
2016-10-19 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007