transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Altered expression of Butyrophilin (BTN) and BTN-like (BTNL) genes in intestinal inflammation and colon cancer

Författare och institution:
Cristina Lebrero-Fernandez (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Ulf Alexander Wenzel (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Paulina Akeus (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Ying Wang (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Hans Strid (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Bengt Gustavsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Lars Börjesson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Susanna Cardell (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Lena Öhman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Marianne Quiding-Järbrink (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Anna Bas-Forsberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Immunity Inflammation and Disease, 4 ( 2 ) s. 191-200
ISSN:
2050-4527
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Several Butyrophilin (BTN) and Btn-like (BTNL) molecules control T lymphocyte responses, and are genetically associated with inflammatory disorders and cancer. In this study, we present a comprehensive expression analysis of human and murine BTN and BTNL genes in conditions associated with intestinal inflammation and cancer. Using real-time PCR, expression of human BTN and BTNL genes was analyzed in samples from patients with ulcerative colitis, irritable bowel syndrome, and colon tumors. Expression of murine Btn and Btnl genes was examined in mouse models of spontaneous colitis (Muc2(-/-)) and intestinal tumorigenesis (Apc(Min/+)). Our analysis indicates a strong association of several of the human genes with ulcerative colitis and colon cancer; while especially BTN1A1, BTN2A2, BTN3A3, and BTNL8 were significantly altered in inflammation, colonic tumors exhibited significantly decreased levels of BTNL2, BTNL3, BTNL8, and BTNL9 as compared to unaffected tissue. Colonic inflammation in Muc2(-/-) mice significantly down-regulated the expression of particularly Btnl1, Btnl4, and Btnl6 mRNA, and intestinal polyps derived from Apc(Min/+) mice displayed altered levels of Btn1a1, Btn2a2, and Btnl1 transcripts. Thus, our data present an association of BTN and BTNL genes with intestinal inflammation and cancer and represent a valuable resource for further studies of this gene family.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Butyrophilin (Btn)-like (Btnl), colon cancer, immune regulation, intestinal inflammation, irritable bowel syndrome (IBS), ulcerative colitis (UC), delta t-cells, ulcerative-colitis, ovarian-cancer, activation, molecule, variants, susceptibility, stimulation, recognition, association, Immunology
Postens nummer:
243159
Posten skapad:
2016-10-11 07:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007