transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Work Practice in Situation Rooms – An Ethnographic Study of Emergency Response Work in Governmental Organizations

Författare och institution:
Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Fredrik Bergstrand (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of ISCRAM-MED 2016 Springer series Lecture Notes in Business Information Processing,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Nyckelord:
situation rooms, work practice, situation awareness, emergency response
Postens nummer:
243075
Posten skapad:
2016-10-07 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007