transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology – nutritional epidemiology (STROBE-nut): An extension of the STROBE statement

Författare och institution:
C Lachat (-); D Hawwash (-); M. C. Ocké (-); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); E. Forsum (-); A. Hörnell (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); E Sonestedt (-); E. Wirfält (-); A. Åkesson (-); P. Kolsteren (-); G. Byrnes (-); W. De Keyzer (-); J. van Camp (-); J. E. Cade (-); N. Slimani (-); M. Cevallos (-); M. Egger (-); I. Huybrechts (-)
Publicerad i:
Nutrition Bulletin, 41 ( 3 ) s. 240-251
ISSN:
1471-9827
E-ISSN:
1467-3010
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Concerns have been raised about the quality of reporting in nutritional epidemiology. Research reporting guidelines such as the Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement can improve quality of reporting in observational studies. Herein, we propose recommendations for reporting nutritional epidemiology and dietary assessment research by extending the STROBE statement into Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology—Nutritional Epidemiology (STROBE-nut).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
dietary assessment; nutritional epidemiology; reporting guidelines; research methodology; checklist; consensus development; consultation; diet; human; human experiment; nutritional assessment; observational study
Postens nummer:
243070
Posten skapad:
2016-10-07 14:22
Posten ändrad:
2016-10-10 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007