transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Irreguljär migration i Sverige: Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar

Redaktör(er):
Maja Sager (-); Helena Holgersson (Institutionen för kulturvetenskaper); Klara Öberg (Institutionen för globala studier)
ISBN:
978-91-7173-491-4
Antal sidor:
462
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
irreguljär migration, migration, mänskliga rättigheter, välfärdsstat
Postens nummer:
243063
Posten skapad:
2016-10-07 10:56
Posten ändrad:
2016-10-07 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007