transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The contemporary faith in educational technology – a critical perspective

Författare och institution:
Catarina Player-Koro (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Tidskrift for professionsstudier, 23 s. 98-106
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this article is to contribute to the discussion about the contradictions between the optimistic faith in improving education through the implementation of technology and the actual realities of educational use of technology. This is done through a summary and overview of the results of three different studies in the field of educational technology that started in 2005 and that is still on going. The aim of these studies has been to contribute to development of a critical perspective on educational technology and thereby contribute to knowledge development about education of today.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Educational technology, IT
Postens nummer:
243058
Posten skapad:
2016-10-07 09:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007