transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preparedness for side effects and bother in symptomatic men after radical prostatectomy in a prospective, non-randomized trial

Författare och institution:
Maryam Derogar (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Hanna Dahlstrand (-); Stefan Carlsson (-); Anders Bjartell (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Elin Axén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Eva Johansson (-); Mikael Lagerkvist (-); Tommy Nyberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Johan Stranne (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Thordis Thorsteinsdottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Anna Wallerstedt (-); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Peter Wiklund (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi)
Publicerad i:
Acta Oncologica, Epub ahead of print
ISSN:
0284-186X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
243052
Posten skapad:
2016-10-07 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007