transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Gå till läggen!” – att forska om papperstidningar i digitaliseringens tidevarv

Författare och institution:
Åsa Arping (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Humanister i fält. Metoder och möjligheter, red. Åsa Arping, Christer Ekholm & Katarina Leppänen, s. 49-56
ISBN:
978-91-88348-71-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
LIR.Skrifter.Varia
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
papperstidningar, digitalisering, mediehistoria, materialitet, epistemologi, arkiv
Postens nummer:
243041
Posten skapad:
2016-10-06 20:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007