transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetic variation in COMT activity impacts learning and dopamine release capacity in the striatum

Författare och institution:
Eleanor Simpson (-); Julia Morud (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Vanessa Winiger (-); Dominique Biezonski (-); Judy Zhu (-); Mary Elisabeth Bach (-); Gael Malleret (-); Jonathan Polan (-); Scott Ng-Evans (-); Paul E Phillips (-); Christopher Kellendonk (-); Eric R Kandel (-)
Publicerad i:
Learning & memory, 17 ( 21 ) s. 205-14
ISSN:
1072-0502
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
Postens nummer:
243009
Posten skapad:
2016-10-06 09:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007