transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accounting knowledge in innovative firms – direct contacts with external auditors for strategic actions.

Författare och institution:
Marita Blomkvist (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); J Johansson (-); M Malmström (-)
Publicerad i:
International Journal of Managerial and Financial Accounting,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
243008
Posten skapad:
2016-10-06 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007