transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in glycine receptor subunit expression in forebrain regions of the Wistar rat over development

Författare och institution:
Susanne Jonsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Julia Morud (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Christopher Pickering (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Louise Adermark (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Mia Ericson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Bo Söderpalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Brain Research, 29 ( 1446 ) s. 12-21
ISSN:
0006-8993
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Postens nummer:
243007
Posten skapad:
2016-10-06 09:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007