transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alterations in ethanol-induced accumbal transmission after acute and long-term zinc depletion

Författare och institution:
Julia Morud (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Louise Adermark (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Mia Ericson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Bo Söderpalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Addiction Biology, 20 ( 1 ) s. 170-181
ISSN:
1355-6215
E-ISSN:
1369-1600
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Postens nummer:
243005
Posten skapad:
2016-10-06 09:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007