transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethanol impairment of spontaneous alternation behaviour and associated changes in medial prefrontal glutamatergic gene expression precede putative markers of dependence

Författare och institution:
Christopher Pickering (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Johan Alsiö (-); Julia Morud (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Mia Ericson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Trevor W Robbins (-); Bo Söderpalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 2 ( 123 ) s. 63-70
ISSN:
0091-3057
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Postens nummer:
243003
Posten skapad:
2016-10-06 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007