transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Aesthetically Ideal Position of the Nipple-Areola Complex on the Breast.

Författare och institution:
Richard Lewin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Matteo Amoroso (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Nikolina Plate (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Clara Trogen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Gennaro Selvaggi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi)
Publicerad i:
Aesthetic plastic surgery, 40 ( 5 ) s. 724-32
ISSN:
1432-5241
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Several studies have attempted to identify an objective description of the aesthetically ideal breast, but they have all suffered in their reliability because of having several intrinsic limitations. It is therefore essential to design a template of ideal breast features in order to predict and evaluate aesthetic outcomes in both reconstructive and cosmetic breast surgery. The aim of this study was to determine the aesthetically preferred position of the nipple-areola complex on the breast.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Plastikkirurgi
Postens nummer:
242978
Posten skapad:
2016-10-06 00:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007