transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pragmatic markers as constructions. The case of anyway

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Kaltenböck, Gunther, Evelien Keizer and Arne Lohmann (eds.),Outside the Clause. Form and function of extra-clausal constituents. , s. 29-58
ISBN:
9789027259431
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
John Benjamins
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
242950
Posten skapad:
2016-10-05 14:23
Posten ändrad:
2016-10-05 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007