transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Pehr Henrik Lings Agne (1812) i nytt ljus"

Författare och institution:
Dag Hedman (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, s. 103-114
ISBN:
978-91-7844-960-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gidlunds förlag
Förlagsort:
Möklinta
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Pehr Henrik Ling, Agne, fornnordiskt drama, svensk dramatik, nationalromantisk teater
Postens nummer:
242938
Posten skapad:
2016-10-05 12:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007