transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Takotsubo Syndrome-Scientific Basis for Current Treatment Strategies.

Författare och institution:
Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Heart failure clinics, 12 ( 4 ) s. 577-86
ISSN:
1551-7136
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Takotsubo syndrome (TS) is characterized by severe reversible left ventricular (LV) wall motion abnormality in the absence of explanatory coronary lesion. Despite an increasing number of patients diagnosed with TS worldwide, there are no randomized clinical trials. In mild cases, no treatment or a short course of limited anticoagulation therapy may be sufficient. Positive inotropic and vasodilating agents should be avoided. In severe cases with refractory cardiogenic shock, early treatment with mechanical support using venoarterial extracorporeal membrane oxygenation or a LV assist device should be considered.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
242934
Posten skapad:
2016-10-05 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007