transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att studera litterära värdeförhandlingar. En litteraturetnografisk ansats

Författare och institution:
Christian Lenemark (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Humanister i fält. Metoder och möjligheter, s. 11–22
ISBN:
978-91-88348-71-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
LIR.skrifter
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
litteraturetnografi, följa objektet, litteraturvetenskaplig metod, samtida bokmarknad, litterärt värde
Postens nummer:
242915
Posten skapad:
2016-10-04 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007