transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Redaktör(er):
Karin Westin Tikkanen (Institutionen för språk och litteraturer); Elin Sporrong (-)
ISBN:
9789144113333
Antal sidor:
278
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
kritiskt tänkande, hermeneutisk, analys, logik
Postens nummer:
242900
Posten skapad:
2016-10-04 12:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007