transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Green Marketing Goes Online: Practices, Devices, and the Configuration of Green Prosumers

Green Marketing Goes Online

Författare och institution:
Christian Fuentes (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Centre for Retailing)
Publicerad i:
NCCR, Aarhus, Denmark, May 18-19 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Green marketing, digital, consumer, devices
Ytterligare information:
http://mgmt.au.dk/fileadmin/Business_Administration/MAPP/NCCR_2016_programme.pdf
Postens nummer:
242884
Posten skapad:
2016-10-04 09:24
Posten ändrad:
2016-10-04 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007