transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Inte bara Grass..." (" Nicht nur Grass..."). Abgrenzung, Identifikation, Banalisierung, oder: Zur Rezeption von Günter Grass, seiner "Blechtrommel" und der Nachkriegsliteratur in Schweden

Författare och institution:
Edgar Platen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Jos Joosten, Christoph Parry (eds.): The Echo of "Die Blechtrommel" in Europe. Studies in the Reception of Günter Grass´s "The Tin Drum", s. 205-221
ISBN:
978-90-04-29188-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Brill
Förlagsort:
Leiden
Publiceringsår:
2016
Språk:
tyska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
242873
Posten skapad:
2016-10-03 17:12
Posten ändrad:
2016-10-05 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007