transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Die Vernichtung der Menschheit hat begonnen". Zu Grass´Feltrinelli-Preisrede im Werkzusammenhang sowie im Kontext heutiger Diskussionen um Nachhaltigkeit

Författare och institution:
Edgar Platen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Martin Hellström, Linda Karlsson Hammarfelt, Edgar Platen (Hg.): Umwelt - sozial, kulturell, ökologisch. Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur (IX), s. 62-71
ISBN:
978-3-86205-449-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Iudicium
Förlagsort:
München
Publiceringsår:
2016
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
242865
Posten skapad:
2016-10-03 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007