transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organising Healthcare with Multi-Professional Teams: Activity Coordination as a Logistical Flow

Författare och institution:
C Gadolin (-); Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration,
ISSN:
2000-8058
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
242819
Posten skapad:
2016-10-03 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007