transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The benefits of screening--and its harms.

Författare och institution:
Minna Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Karsten Juhl Jørgensen (-); John Brodersen (-)
Publicerad i:
Lancet (London, England), 388 ( 10044 ) s. 563-4
ISSN:
1474-547X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Early Detection of Cancer, Humans, Mammography, Mass Screening
Postens nummer:
242800
Posten skapad:
2016-10-02 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007