transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Meaning potentials in words and gestures

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings from the 3rd European Symposium on Multimodal Communication, Dublin, September 17-18, 2015, Linköping University Press Proceedings, Issue 105 ( 001 ) s. 1-6
ISBN:
978-91-7685-679-6
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Meaning potentials, words, gestures, multimodal communication, semantics, semiotics
Postens nummer:
242794
Posten skapad:
2016-10-02 08:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007