transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Methods and obstacles in planning international research. The case of APPROACH-IS

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
8th National Conference Adult Congenital Heart Association. 7-8 October, 2016. Orlando FL, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
242790
Posten skapad:
2016-10-01 22:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007