transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Se till mig som ny i landet är

Författare och institution:
Henry Ascher (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Pedagogiska Magasinet, ( 3 ) s. 58-63
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Samhällsmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Nyanlända barn, barn på flykt, hälsa, trauma, skola, salutogena faktorer
Postens nummer:
242786
Posten skapad:
2016-09-30 17:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007