transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Haemostatic biomarkers are associated with long-term recurrent vascular events after ischaemic stroke

Författare och institution:
Annie Pedersen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Petra Redfors (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Linnea Lundberg (-); Ann Gils (-); Paul J. Declerck (-); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik, Chalmers/GU); Katarina Jood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christina Jern (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
Thrombosis and Haemostasis, 116 ( 3 ) s. 537-543
ISSN:
0340-6245
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ischaemic stroke patients continue to be at risk for recurrent vascular events for many years. Predictors of long-term prognosis are needed. It was the objective of this study to investigate levels of four haemostatic proteins as long-term predictors of recurrent vascular events after ischaemic stroke. We prospectively followed 548 ischaemic stroke patients, 18-69 years, and registered recurrent vascular events. Plasma levels of tissue-type plasminogen activator (t-PA), von Willebrand factor (VWF), fibrinogen and thrombin activatable fibrinolysis inhibitor activation peptide (TAFI-AP) were measured three months after index stroke. Cox regression models were used to assess associations to outcomes for single biomarkers and for a combined biomarker measure. For single biomarkers significantly associated with any of the outcomes, we performed subanalyses stratified for age, sex, diabetes and atherosclerosis. During 5,637 person-years of follow-up, we registered 74 vascular deaths, 90 recurrent strokes and 62 coronary events. Levels of t-PA, VWF and fibrinogen were significantly associated with vascular death and coronary events. After adjustment, the association between t-PA and vascular death remained (HR per 1 SD increase in plasma level 1.27, 95 % CI 1.00-1.61, p=0.047). The combined effect of t-PA, VWF and fibrinogen was associated with coronary events (adjusted HR 1.35, 1.02-1.80, p=0.04). In non-diabetic patients, an association with coronary events was seen for VWF levels (adjusted HR 2.23,1.45-3.43, p<0.01). In conclusion, plasma levels of haemostatic factors were associated with vascular death and coronary events, but not with recurrent stroke. Our results suggest that the predictive value of biomarkers differ by specific outcome measure and subgroup of patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Cardiovascular diseases; disease-free survival; haemostasis; prognosis stroke
Postens nummer:
242720
Posten skapad:
2016-09-30 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007