transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till nytt allmänt råd med tilhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2). Remiss 2016-05-23 Dnr 15-32.

Författare och institution:
Marita Blomkvist (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Marie Lumsden (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Jan Marton (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Anna Karin Pettersson (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
242682
Posten skapad:
2016-09-30 10:51
Posten ändrad:
2016-10-04 08:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007