transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adopting MDE for Specifying and Executing Civilian Missions of Mobile Multi-Robot Systems

Författare och institution:
Federico Ciccozzi (-); Davide Di Ruscio (-); Ivano Malavolta (-); Patrizio Pelliccione (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
IEEE Access: The Multidisciplinary Open Access,
ISSN:
2169-3536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Nyckelord:
Domain Specific Modeling, Mobile Multi Robot Systems, Multicopters, Underwater robots
Postens nummer:
242661
Posten skapad:
2016-09-29 23:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007