transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Model-driven engineering: a facilitator for engineering mission-critical IoT systems

Författare och institution:
Federico Ciccozzi (-); Ivica Crnkovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers), Chalmers); Davide Di Ruscio (-); Ivano Malavolta (-); Patrizio Pelliccione (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Romina Spalazzese (-)
Publicerad i:
IEEE Software,
ISSN:
0740-7459
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Nyckelord:
Internet of Things, IoT, Model-driven Engineering, MDE, Mission-critical
Postens nummer:
242660
Posten skapad:
2016-09-29 23:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007