transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subjective Mental Health, Peer Relations, Family, and School Environment in Adolescents with intellectual disability

Författare och institution:
Petra Boström (Psykologiska institutionen); Maria Thorsson (Statsvetenskapliga institutionen); Malin Broberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, Epub ahead of print
ISSN:
1931-5864
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
242543
Posten skapad:
2016-09-29 11:10
Posten ändrad:
2016-10-04 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007