transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innovations in the Swedish hotel industry

Författare och institution:
Wajda Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); John Armbrecht (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Björn Remneland Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
The 25th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
242537
Posten skapad:
2016-09-29 10:31
Posten ändrad:
2016-09-29 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007