transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Robots Tutoring Children: Longitudinal Evaluation of Social Engagement in Child-Robot Interaction

Författare och institution:
Sofia Serholt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Wolmet Barendregt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Proceedings of NordiCHI 2016,
ISBN:
978-1-4503-4763-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datorseende och robotik (autonoma system)
Postens nummer:
242415
Posten skapad:
2016-09-27 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007