transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A throw from the extreme: Political attitude shift following inclusion by a radical group in the cyberball paradigm

Författare och institution:
Emma Bäck (Psykologiska institutionen); Hanna Bäck (-); Niklas Altermark (-); Holly Knapton (-)
Publicerad i:
International Society for Political Psychology, Warsaw, 2016-07,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Postens nummer:
242413
Posten skapad:
2016-09-27 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007