transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Attribution biases among people challenging social hierarchy

Författare och institution:
Tomasz Besta (-); Gulcin Akbas (-); Emma Bäck (Psykologiska institutionen); Natasza Kosakowska-Berenzecka (-); Alexandra Vázquez (-)
Publicerad i:
The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Warsaw, Poland, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Postens nummer:
242412
Posten skapad:
2016-09-27 14:37
Posten ändrad:
2016-10-05 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007