transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gemenskap och utstötning: Socialpsykologiska perspektiv på politiskt våld

Författare och institution:
Emma Bäck (Psykologiska institutionen); Niklas Altermark (-)
Publicerad i:
Våldets sociala dimensioner. (red.) Christofer Edling & Amir Rostami. , s. 61-80
ISBN:
9789144115085
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
242411
Posten skapad:
2016-09-27 14:26
Posten ändrad:
2016-10-06 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007