transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analyzing true and false intentions in terms of psychological distance: An application of the Construal Level Theory

Författare och institution:
Sofia Calderon (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Karl Ask (Psykologiska institutionen); Erik Mac Giolla (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
12th Meeting of the Nordic Network for research on Psychology and Law, September 2016, Uppsala,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
True and false intentions, Construal Level Theory, deception detection
Postens nummer:
242408
Posten skapad:
2016-09-27 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007