transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Colonial Institutions and Pre-Industrial Inequality: rural Sierra Leone in 1831, the most equal society of its time

Författare och institution:
Klas Rönnbäck (Institutionen för ekonomi och samhälle); Stefania Galli (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
2nd European Society of Historical Demography Conference, 21-24 September 2016, Leuven ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Postens nummer:
242400
Posten skapad:
2016-09-27 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007