transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Automatically identifying typical vocabulary in Swedish textbooks in the natural sciences

Författare och institution:
Judy Carola Ribeck (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
242379
Posten skapad:
2016-09-26 23:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007