transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards Predicting Feature Defects in Software Product Lines

Författare och institution:
Rodrigo Queiroz (-); Thorsten Berger (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Krzysztof Czarnecki (-)
Publicerad i:
Seventh International Workshop on Feature-Oriented Software Development (FOSD),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
242375
Posten skapad:
2016-09-26 20:58
Posten ändrad:
2016-09-26 20:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007