transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kultur och hälsa i praktiken

Redaktör(er):
Ola Sigurdson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Annica Sjölander (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
978-91-88348-72-2
Antal sidor:
296
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
LIR Varia
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Intresset för området kultur och hälsa är stort. Åtskilliga verksamheter i kommuner och landsting arbetar aktivt med kultur och hälsa. Därför blir det allt viktigare att ta tillvara på den kunskap som skapas inom dessa verksamheter och att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter. "Kultur och hälsa i prakten" presenterar i fjorton kapitel hur man kan arbeta med kultur och hälsa inom olika verksamheter som exempel på gränsöverskridande samarbeten mellan praktik och forskning. Kapitalförfattarna är både förankrade i ett konkret verksamhetsområde och i akademisk forskning. "Kultur och hälsa i praktiken" ger en beskrivning av praktiska verksamheter utifrån aktuell forskning. Den syftar till inspiration såväl som fördjupad kunskap för praktiker, forskare, beslutsfattare, kulturutövare, journalister och hälso- och sjukvårdspersonal.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Tros- och livsåskådningsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Nyckelord:
Kultur och hälsa, konst och hälsa, medicinsk humaniora
Ytterligare information:
Utgiven av Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet.
Postens nummer:
242305
Posten skapad:
2016-09-26 08:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007