transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan omsorg och lärande

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Ledarskap, utveckling, lärande. Red: Jarl & Nihlfors.,
ISBN:
9789127147065
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur och Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
242289
Posten skapad:
2016-09-25 13:25
Posten ändrad:
2016-10-03 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007