transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

History, Historicism and Historical Anthropology: Reflections on a Chinese Case

Författare och institution:
Göran Aijmer (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Journal of Asian history, 50 ( 1 ) s. 1-22
ISSN:
0021-910X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
history, historicism, China
Postens nummer:
242199
Posten skapad:
2016-09-22 13:29
Posten ändrad:
2016-09-23 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007