transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns lek och aktivitet när fysik sätts i förgrunden

Författare och institution:
Jonna Larsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
I S. Thulin (red.), Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv. Kreativa utvecklingsprocesser, s. 67-81
ISBN:
978-91-40-69466-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet syftar till att lyfta fram olika aktiviteter och vardagliga händelser i förskolan i relation till hur barns lek och aktivitet kan bidra till lärande kring ett naturvetenskapligt område som fysik. Mot bakgrund av ett kulturhistoriskt perspektiv förstås barns utforskande och lärande som beroende av de sammanhang vilka utforskandet sker i. Vidgade möjligheter till lärande om fysikaliska fenomen kan komma att ske om lek ses som resurser för hur förskollärare kan fånga upp barns erfarenheter och utifrån det skapa samspels- och samtalssituationer där olika fenomen blir centrala.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
242180
Posten skapad:
2016-09-22 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007