transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Art, labour and revolution

Författare och institution:
David Beech (Akademin Valand)
Publicerad i:
Art and the Public Sphere, 5 ( 1 )
ISSN:
2042793X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The article is a reassessment of the contemporary theory of the convergence of art and politics; the contemporary theory of politics; and the contemporary theory of artistic labour, which converge in a new theory of revolution as turning on the radical transformation of the mode of production with artistic labour occupying a politically significant point within the bourgeois social division of labour.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
revolution,art,labour,avant-garde,mode of production,politics
Postens nummer:
242165
Posten skapad:
2016-09-21 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007