transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bedrich Smetana (1824-1884)

Författare och institution:
Anders Carlsson (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Levande musikarv,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Bedrich Smetana, Biografi, Bibliografi, Verkförteckning
Postens nummer:
242162
Posten skapad:
2016-09-21 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007