transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är det att undervisa "etiskt"? Om etik för universitetslärare.

Författare och institution:
Pia Nykänen (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
NU2010. Dialog för lärande. 13-16 oktober 2010, Stockholms universitet.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
242152
Posten skapad:
2016-09-21 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007